Espace vide.

Herontwikkeling van een haven in Duinkerke

Team: studio Stephan Schagen en Dingeman Deijs


Ontwikkeling voor een havenfront.

De havenstad Duinkerke is door de jaren heen vaak van hoedanigheid veranderd. Het water heeft de stad gevormd en groot gemaakt. Het water heeft ook de stad doen sterven en herleven. Dit is de dynamiek van een havenstad en heeft tevens Duinkerke tot een van de belangrijkste havensteden van Frankrijk gemaakt. Juist deze haven bepaalt nu op koude en afstandelijke wijze het aanblik van Duinkerke. De verlate pieren liggen er troosteloos bij. De steeds groter groeiende havenindustrie vraagt om meer ruimte en verplaatst zichzelf in de richting van de nabij gelegen moderne havenfronten. De stad kan zich nu opnieuw sluiten door de werkeloze pieren in de stedelijke structuur op te nemen. De lege pieren blijken midden in de stad te liggen en veroorzaken een verplaatsing van het zwaartepunt van de stad Duinkerke. Een deel van de pieren zal in de toekomst letterlijk tot stad worden opgetrokken de meest centraal gelegen pier krijgt de kans om midden in de stad leeg te blijven. "De leegte van Duinkerke".


De huidige situatie wees ons direct op de opgave. De schoonheid van de immense leegte, het gevoel van het detail binnen deze leegte en de schaal, zijn onlosmakelijk met de pier verbonden. Deze identiteit zal voor de stad moeten worden behouden en een fundament vormen voor de nieuwe pier.


Het basis concept is de pier weer op te bouwen door nieuwe leegten toe te voegen.
De nieuwe leegten zijn gedefinieerd en vormen de basis voor het stedelijk object "PIER". De leegte in de pier (patio's) geven de mogelijkheid om zich te hechten aan programma. Een structuur van patio's vormen de meer luwe kant van de pier, hier is de pier klein en intiem. Het maaiveld wordt gevormd door een opeenvolging van de lager gelegen identiteiten met het gekoppelde programma. Het programma veroorzaakt een subtiel reliƫf op het maaiveld. Het concept waarborgt de ruimte en de schaal van de pier.


Binnen de stad vormt de pier zich tot een cultureel zwaartepunt. Een eiland met tal van identiteiten. Een groene structuur mengt zich met het kunst gerelateerde programma. De patio's zijn tuinen en toegangen voor aanliggend programma als bijvoorbeeld de grote expohal, de algemene werkplaatsen maar ook het suikerpakhuis. De jachthavens worden intergraal opgenomen in de pier. De havens zijn de grootste patio's en vergroten de diversiteit van de pier.

De pier als "lege ruimte".

Voor meer informatie over dit of andere projecten van studio Stephan Schagen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Studio Studio Stephan Schagen kun je ook volgen op Instagram. "een klein platform voor de fascinatie van een plek"

 

Terug naar projecten


P>