Dwars door Groningen, couleur locale

Langs een strakke lijn gedolven grond uit het Groningse landschap.

team: Stephan Schagen, Thomas van Nus en studenten van de Academie van Bouwkunst Groningen

Dwars door Groningen is een onderdeel van 'Kijken in de Grond'

 

klei bodem waddenzee ecologische bouwmaterialen studio stephan schagen
Couleur locale

Een kleurrijke lijn door het Groningse landschap,

Noord Groningen. Nog niet zo lang geleden had de zee hier vrij spel en stroomde het naar gelieve diep het Groningse landschap binnen. De getijdengeulen en zeegaten veranderen bij hoogwater van rustige kwelders in een kolkende zee en traden ver buiten hun oevers. De mensen die deze plek als hun thuis hadden verkozen name hun toevlucht op hoger gelegen oorden zoals de natuurlijk gevormde stuwwallen rond de stad Groningen of de door hun zelf opgeworpen terpen en wierden. Het leven op de grens van water en land bleef voor velen van deze mensen interessant genoeg om al deze ontberingen te doorstaan.

 

Nog steeds is het dynamische landschap van weleer goed zichtbaar in het op het eerste gezicht vlakke land. De getijden geulen zijn kalm stromende riviertjes als het Reitdiep en de Hunze, geworden en monden uit in het Lauwersmeer om daarna te worden gespuid in de Waddenzee. Zandbanken zie je nog duidelijke liggen en geven dit landschap een ingetogen reliëf mee. En bij het naderen van bijna elk Gronings dorp valt het je ongetwijfeld op dat je een lichte heuvel moet betreden. De terp, waar vrijwel altijd kerk in het middelpunt van de belangstelling staat.

 

geo;ogische kaart Groningen architect ecologische bouwmaterialen studio stephan schagen
Noord Groningen


Door dit dynamische landschap hebben we een rechte lijn getrokken waar langs we op evenredige afstand een grondmonster hebben genomen. Van Noordhorn op de  stuwwal tot in de kwelder nabij Westernieland.

Een serie van Groningse lokale kleuren.  Langzaam drogen! Dan scheurt het niet, zeggen ze.
De variëteit aan kleur en samenstelling van de Groninger klei geeft het ontstaan van het landschap, dat normaal gesproken is verborgen onder de grond, prachtig weer. Van heel oud op de stuwwal bij Noordhorn tot nog maar net tot rust gekomen op de kwelders van het wad.

 

Thomas en ik danken de studenten van “de academie van Bouwkunst Groningen” voor hun inzet bij het verzamelen van de grondmonsters.

 

 

 

Voor meer informatie over deze of andere projecten van studio Stephan Schagen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Architectenbureau Zaandam: studio Stephan Schagen Oostzijde 355 Zaandam.

 

Studio Studio Stephan Schagen kun je ook volgen op Instagram. "een klein platform voor de fascinatie van een plek"

Studio Studio Stephan Schagen kun je ook volgen op Linkedin.

 

studio stephan schagen architect