Off grid wonen

Verkennend ondezoek

team: studio Stephan Schagen en Karel de Boer

Westzabnerdijk

“In het centrum van Fedora, een metropool van grijze steen, staat een metalen gebouw met een glazen bol in elk vertrek. Als je er in kijkt zie je een blauwe stad die het model is van een ander Fedora. Het zijn de vormen die de stad had kunnen aannemen als zij niet om de een of andere reden geworden was zoals wij haar vandaag zien. In ieder tijdperk had wel iemand, met Fedora voor ogen zoals het was, een manier bedacht om er de ideale stad van te maken, maar terwijl hij zijn model in het klein bouwde was Fedora al niet meer dezelfde stad van eerst, en wat gisteren een mogelijke toekomst voor haar geweest was, was nu slechts een stuk speelgoed in een glazen bol...... Op de kaart van jouw rijk, o Grote Kan, moet het grote Fedora van steen een plaats hebben, maar ook de kleine Fedora´s in hun glazen bollen. Niet omdat ze allemaal even werkelijk zijn, maar omdat ze allemaal slechts bedacht zijn. De ene stad bevat wat algemeen beschouwd wordt als noodzakelijk terwijl het dat nog niet is; de andere steden wat men zich voorgesteld heeft als mogelijk en het een minuut later al niet meer is.”
(Italo Calvino De onzichtbare steden, achtste druk 2003, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam)

 


Een onderzoek naar ontwikkeling van een woning waarmee we leegstaande bouwkavels en braakliggende terreinen, in een stedelijke context, tijdelijk kunnen invullen. Deze woning kan onafhankelijk van bestaande infrastructuur in alle behoeften voorzien.
De woning kenmerkt  zich door de volgende punten.

  • Ze wekt haar eigen energie op.
  • Ze zuivert haar eigen afvalwater.
  • Ze is in één dag op te bouwen en af te breken, maar lijkt in niets op een stacaravan of noodwoning.
  • Ze wordt opgebouwd uit een aantal geprefabriceerde modulen die op een standaardvrachtwagen passen.

We denken dat er behoefte is aan een meer flexibele bebouwing die snel op behoeften van de markt en maatschappelijke ontwikkelingen kan inspelen. Een bebouwing die ook weer kan plaatsmaken voor andersoortige invulling van gebieden als dat gewenst is.

Dat de woning zelfvoorzienend is past in het huidige tijdsbeeld en niet alleen op het gebied van duurzaamheid. We zijn liever geen klant van grote energiebedrijven als het niet noodzakelijk is.

 

Voor meer informatie over dit of andere projecten van studio Stephan Schagen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Studio Studio Stephan Schagen kun je ook volgen op Instagram. "een klein platform voor de fascinatie van een plek"

 

Terug naar projecten

 

P>