Kartografie voor de wijkvisie Westzanerdijk.

Een dorp dicht tegen de stad aan. Buurtvisie westzanerdijk en omgeving.
team: studio Stephan Schagen en Buro op het plein, Jouke van der Werf

Westzabnerdijk

Deze buurtvisie Westzanerdijk en omgeving is de weergave van wat bewoners en ondernemers waarderenaan hun buurt en waar zij noodzaak, kansen en mogelijkheden tot verbetering zien. Bij de totstandkoming heeft de Belangenvereniging Westzanerdijk zich actief ingezet om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en bij de visie te betrekken (Zie voor opzet van het van proces de Verantwoording achterin). Sommige maatregelen
die vanuit de buurt gewenst zijn, kunnen afwijken van besluiten die de gemeente al genomen heeft. Juist daarom vraagt deze visie aandacht voor deze maatregelen. De buurt heeft namelijk het gevoel dat bij de besluitvorming, het perspectief van de bewoners/gebruikers niet voldoende ismeegenomen in de overwegingen.

 

De Westzanerdijk en omgeving is een prachtige, groene buurt met een gevarieerde afwisseling in bebouwing. Overal langs de dijk heb je het zicht op de uitgestrekte weides van de Polder Westzaan. Langs de Ringweg heerst een landelijke sfeer. Het mooie is ook dat deze buurt dicht tegen het centrum van de stad aanligt. In deze visie laat de buurt zien waar haar bijzonderheden en kwaliteiten liggen, maar ook mogelijkheden tot verbetering om de leefbaarheid van de buurt voor de toekomst te behouden.

 

Bekijk hier de pdf "Een dorp dicht tegen de stad aan"

 

Voor meer informatie over dit of andere projecten van studio Stephan Schagen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Studio Studio Stephan Schagen kun je ook volgen op Instagram. "een klein platform voor de fascinatie van een plek"

 

Terug naar projecten

 

 

P>